28.02.2008

Fundur um uppbyggingu skóla í Urriðaholti

Vinnuhópur sem hefur unnið að þróun hugmynda um hönnun skóla- og íþróttamannvirkja í Urriðaholti hefur skilað umsögn sinni. Þar er lögð áhersla á að skólinn verði hjarta samfélagsins og skólastarfið hafi umhverfissjónarmið að leiðarljósi, sé skapandi og hafi rík tengsl við grenndarsamfélagið.

Síðastliðið haust var auglýst eftir áhugasömu fólki til að taka þátt í vinnu að undirbúningi hönnunar skóla- og íþróttamannvirkja í Urriðaholti. Um 15 manns tóku að jafnaði þátt í vinnuhópnum, auk þess sem leitað var álits utan frá. Dr. Anna Kristín Sigurðardóttir, forstöðumaður kennarabrautar Kennaraháskóla Íslands og breski arkitektinn Mark Dudek, sem er sérfræðingur í hönnun skóla, héldu utan um starfið.

Garðabær hefur samið við Hallgrím Þór Sigurðsson, arkitekt hjá dönsku arkitekjastofunni Arkitema um hönnun á skóla- og íþróttamannvirkjum í Urriðaholti, en þeir hafa mikla reynslu af hönnun skólabygginga á Norðurlöndum og víðar. Við hönnunina mun hann hafa niðurstöður hópsins að leiðarljósi.
Gert er ráð fyrir að öll skólastig verði saman í skólanum, þ.e. jafnt leikskóli sem grunnskóli. Í Urriðaholti fullbyggðu er gert ráð fyrir allt að eitt þúsund börnum á leik- og grunnskólaaldri.

Sú áhersla á að skólarnir verða umhverfisvænir á að endurspeglast bæði í innra starfi og ytra umhverfi. Vistvæn sjónarmið eiga að birtast í byggingunni sjálfri, í tengslum við náttúruna m.a. með áherslu á útikennslu og í umhverfisvænum samgöngum til og frá skóla.

Vinnuhópurinn telur að markmið um skapandi skólastarf og einstaklingsmiðað nám náist með því að hafa skólastarfið skemmtilegt og að það taki mið af ólíkum námsþörfum barna. Sérstök áhersla er lögð á að efla með börnunum sjálfstraust, gagnrýna hugsun og víðsýni. Samstarf mun einkenna starfshætti skólans m.a. með sveigjanlegum skilum á milli skólastiga og árganga.

Þá er rík áhersla lögð á tengsl við grenndarsamfélagið. Vinnuhópurinn sér skólana fyrir sér sem hjarta samfélagsins. Þar mun öll starfsemi sem tengist börnum og unglingum verða staðsett, svo sem félagsstarf unglinga, tónlistarskóli og aðstaða til íþrótta. Fólkið í hverfinu mun einnig sækja þjónustu í skólana t.d. bókasafni, námskeið, tónleika o.fl. Einnig er gert ráð fyrir að börnin fari úr skólanum út í fyrirtæki og stofnanir í hverfinu og er þar sérstaklega horft til Náttúrufræðistofnunar sem verður staðsett í holtinu.

Gert er ráð fyrir að skólinn verði tilbúinn haustið 2010.

Skolafundur

Tengt efni